Hvad Er Forbrug? Se Hvad Dit Forbrug Betyder For Dig

Livsstil
September 18th, 2020

Forbrug dækker over, hvor mange varer og tjenesteydelser man anvender over en bestemt periode. Typisk ses forbruget enten på dagsbasis, ugebasis, månedsbasis eller årsbasis. For de fleste privatpersoner ses forbruges på månedsbasis, da men får løn hver måned.

Når det gælder begrebet forbrug, så deles det oftest op i to betydninger: Privatforbrug og offentligt forbrug. Det offentlige forbrug er det forbrug af varer og ydelser, som de offentlige institutioner bruger - altså kommuner, staten, regioner osv. Privatforbruget er den enkelte persons private forbrug af disse.

Sådan påvirker dit forbrug dig

Dit forbrug af varer og ydelser er ret individuelt og er sjældent ens fra person til person, når vi kommer udover fødevarer og de mest basale ting. Dit forbrug har derfor stor indflydelse for, hvilke muligheder du har for at opnå økonomisk uafhængighed og velstand.

Privatforbruget er afhængig af husstandens disponible indkomst, private formue og forventningerne til de fremtidige økonomiske forhold i husstanden. Et højt forbrug betyder, at man bruger tæt på eller det hele af ens disponible indkomst, samt dele af den private formue på løbende basis. 

Et fornuftigt forbrug sikrer altid, at der er luft til at øge det, skulle det være nødvendigt, mens et ufornuftigt forbrugsmønster gør, at man bruger tæt på hele sin disponible indkomst, samt løbende tager af ens private formue for at dække forbruget.

Ifølge Nobelpris-modtageren Franco Modigilani skal man derfor udjævne sit forbrug over tid. Det betyder, at man i princippet skal spare i gode tider for at have et større disponibelt rådighedsbeløb, når der er dårligere tider, da man så har muligheden for at tage af sin private formue, skulle det være nødvendigt. 

Tak for støtten

Vi takker avXperten for deres støtte til dette indlæg. Find et stort udvalg af diverse elektronik eller måske en ny gaming stol eller keyboard på deres store webshop.

Næste indlæg